2018-03-15

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utfärdar tillståndsbevis för InCuria att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn. Tillståndsbevis