2019-09-19

Av socionomer för socionomer! Mässans innehåll har helt utvecklats och formats av er Socionomer. Utifrån era behov, utmaningar och frågeställningar! Inför 2019 ser vi en välfylld agenda med många angelägna case- och expertföreläsningar, där majoriteten av passen har en tydligt konkret och praktisk inriktning.

Välkommen att besöka oss på mässan. Monter A01:15A

Mer information om Socionomdagarna.

Vägbeskrivning.