Folkhälsomyndigheten i Sverige meddelade den 10 mars att man ser tecken på samhällsspridning i delar av Sverige och man höjde samtidigt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. 

InCuria har vidtagit en rad åtgärder med anledning av Coronaviruset. Vi har bland annat minimerat fysiska möten och resor för att använda digitala hjälpmedel istället. Vid minsta tecken på förkylning, feber, hosta ombokas möten alternativt sker via digitala verktyg. Personal och besökande råds att stanna hemma vid tecken på sjukdom.

God handhygien, hostetikett och allmän försiktighet är gällande. Har ni några frågor kring detta kontakta oss på 021-480 79 00.