Vi har en ledig plats för ett yngre barn i ett familjehem med lång erfarenhet av barn med en tuff och traumatisk barndom. Barnet erbjuds en trygg och läkande miljö i ett hem där lek, djur och natur är en del av den dagliga samvaron.

Har du ett yngre barn som behöver placeras utanför hemmet? Ring oss så berättar vi mer! 021-480 79 00.