Som närstående anhörig är du en av de viktigaste personerna kring den person vi utreder eller behandlar. Det är viktigt att vi får så mycket information som möjligt om den person vi träffar. Det du som anhörig kan berätta för oss är särskilt viktigt eftersom du är den person som oftast har den mest omfattande informationen kring den vi utreder eller behandlar. Vi kan därför komma att ta kontakt med dig för att ställa frågor kring din anhörige. Det kan handla om frågor som rör din anhöriges uppväxt eller frågor kring speciella beteenden.

När din anhörige skrivits in hos Incuria kan du få råd och stöd från vår personal som ansvarar för din anhöriges vård. Du som är anhörig kan också behöva annat stöd. Det kan du bl a få från en stödorganisation. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

Nedan finns länkar till några av de stödorganisationer som kan ge stöd till närstående.

Narkotika- och läkemedelsberoende
RFHL Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende
www.rfhl.se

Hjälplinjen — Kostnadsfri psykologisk hjälp
Hjälplinjen erbjuder stöd anonymt, professionellt och kostnadsfritt. Man kan både ringa och skriva till Hjälplinjen.
www.nationellahjalplinjen.se

Kunskapsguiden
www.kunskapsguiden.se

Klient- och klientorganisation
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
www.rsmh.se

Borderline
Föreningen borderline.nu
www.borderline.se

Depression, bipolär sjukdom
Föreningen Balans
www.foreningenbalans.se

Neuropsykiatriska funktionshinder
Riksförbundet ATTENTION
www.attention-riks.se

Schizofreni och andra psykoser
Schizofreniförbundet (IFS)
www.schizofreniforbundet.se

Tvångssyndrom
Svenska OCD-förbundet ANANKE Stödförening för människor med tvångssyndrom och deras närstående
www.ananke.org

Ångestsyndrom
Svenska Ångestsyndromsällskapet
www.angest.se/riks

Kriminella
KRIS Kriminellas rätt i samhället
www.kris.a.se

Narkotika
Föräldraföreningen mot narkotika
www.fmn.se

Missbruk
RIA Hela Människan
www.helamanniskan.se