När du kommer till oss så har vi fått ett uppdrag att tillsammans med dig, titta på eventuella svårigheter som du har. Vi gör det med hjälp av en översiktlig kartläggning eller genom en utredning. Syftet är att hjälpa dig komma vidare ur en situation som kanske är svår för dig.

Målet är att komma fram till hur du kan hantera vissa situationer, på andra, mer konstruktiva sätt. Vi tittar på hur du mår rent allmänt, hur du hanterar olika situationer, vad du har lätt för och vad du kanske har lite svårare för och vad just du behöver för att utvecklas vidare.

Läs mer om våra utredningar och behandlingar genom att klicka på menyn till höger.

 

Utredning

När vi påbörjar en utredning tillsammans med dig kommer du att träffa läkare, psykolog och socionom. Vi kommer att fråga dig om din nuvarande situation och hur det sett ut tidigare i ditt liv. Du kommer att få göra olika test med papper, penna och dator där vi ser hur ditt minne fungerar, hur din koncentrationsförmåga samt dina skolkunskaper är. Även personer i din närmaste omgivning kommer att delta i utredningen. Vi kommer att fråga dem hur det går för dig och eventuellt be dem att fylla i skattningar kring ditt beteende.

Besöken hos oss är betydelsefulla. De är till för att du ska få rätt hjälp och stöd i framtiden, och det är viktigt att vi får en så rättvis bild av dig som möjligt. Vi vill därför att du försöker svara så bra du kan på de frågor som vi ställer under utredningen. Om det är något som du inte förstår eller är missnöjd med, är det också viktigt att du berättar detta för oss. Vi gör vårt bästa för att göra en så bra utredning som möjligt.

De första besöken är ganska omfattande och kan ta upp till en hel dag. Det är viktigt att du är utvilad eftersom testerna ibland kan vara rätt krävande. När du besöker oss under en hel dag kan det ibland bli en del väntan för dig. Vi gör paus för lunch och då finns det möjlighet att värma mat i våra lokaler eller besöka den lunchrestaurang som finns på gångavstånd från oss.

De eventuella behandlingsinsatser som vi kommer att rekommendera efter utredningen beror på hur just ditt behov ser ut. Vår personal har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom psykiatri, psykologisk behandling samt inom det psykosociala fältet. Även om en person har fått en viss diagnos och påbörjat sin behandling så är även utformningen av miljön viktig för att ge ett bra behandlingsresultat. Vi kan ibland föreslå att hemmiljön bör anpassas, något som kan göras genom utbildning och handledning till t ex anhöriga, skola och arbetsplats. När utredningen är avslutad kan du komma att träffa oss igen så att vi kan följa upp hur det går för dig.

Har du några frågor kring våra utredningar kan du kontakta oss på telefon: 021-480 79 00. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Läkarbedömning

När du besöker oss för en läkarbedömning kommer du att träffa läkare och socionom. Vi kommer att fråga dig om din nuvarande situation och hur det sett ut tidigare i ditt liv. Du kommer att få göra olika tester och självskattningar med papper, penna där vi får en bild över ditt mående.

Även personer i din närmaste omgivning kommer att vara delaktiga. Vi kommer att fråga dem hur det går för dig och be dem att fylla i skattningar kring ditt beteende. När vi har fått en bra bild över ditt mående funderar vi på hur du bäst ska få rätt hjälp och stöd i framtiden.

När vi kommit fram till hur vi ska hjälpa dig presenterar vi olika åtgärdsförslag för dig. Du kan sedan komma att träffa oss regelbundet så att vi kan följa upp hur det går för dig.

Har du några frågor kring läkarbedömningen kan du kontakta oss på telefon: 021-480 79 00. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.