2023-02-15

Vi på InCuria arbetar på uppdrag av Socialtjänsten med familjehemsplaceringar. Dessa kan ske i två olika former, med särskilda insatser (psykiatriförstärkt familjehemsplacering) och utan särskilda insatser (konsulentstödd familjehemsplacering). Slå oss en signal på 021-4807900 så kan vi berätta mer i detalj kring våra behandlingsinsatser och familjehemsvård.