Här kan du som arbetar inom offentlig sektor hitta passande tjänster för många av de klienter som du arbetar med. Vi har själva bred och lång erfarenhet från bl a socialtjänst, psykiatri och kriminalvård. Med utgångspunkt från detta hoppas vi att vi både kan avlasta dig i ditt arbete och samtidigt leverera bra vårdtjänster.

Vår styrka är evidensbaserade vårdlösningar som är anpassade efter bl a socialstyrelsens senaste krav och rekommendationer. Vårdlösningen är transparant och kan tillämpas inom olika behandlingsmiljöer som t ex öppenvård, växelvård samt institution.

Oavsett om du är arbetar med socialt arbete, psykologiska insatser eller psykiatri kan du här hitta den information du behöver.

Har du några frågor kring våra tjänster kan du kontakta oss på telefon: 021-480 79 00. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Nedan finns information riktad till dig inom socialtjänsten och kriminalvården.

 

För dig inom socialtjänsten

För att erbjuda bästa möjliga vård har vi skapat en integrerad vårdlösning som består av familjevård, specialistpsykiatri, psykologiska samt psykosociala insatser. Till varje klient finns en erfaren koordinator som säkerställer behandlingen och följer klienten i vårdens alla faser. Våra koordinatorer är utbildade socionomer och har lång och bred erfarenhet från bl a socialtjänst, psykiatri och kriminalvård.

Koordinatorn ansvarar för den löpande psykosociala behandlingen och fungerar samtidigt som en viktig länk mellan uppdragsgivare, klient och familjehem. För att ge en bra bild över klientens utveckling lämnar koordinator regelbundna skriftliga rapporter till uppdragsgivaren.

För att skapa en så normal behandlingsmiljö som är möjligt samarbetar Incuria med ett antal särskilt utvalda familjehem. En viktig fördel med placering i familjehem är att undvika sk ”social smitta” dvs en negativ påverkan av personer med liknande problem. Familjehemmet ansvarar i först hand för klientens boende och sociala färdighetsträning.

Vi har en god utredningskapacitet vad det gäller både psykiatriska som psykologiska svårigheter i kombination med andra psykosociala hinder. Utredningarna är av multimodal karaktär och arbetet sker genom uteslutningsmetodik. Vi tror att med en bra utredning så ökar möjligheten till en rätt behandling.

Efter utredningen kan Incuria åta sig det medicin­ska ansvaret för klienten. Förutom medicinering, innebär det att vi regelbundet skattar klientens psykiska status för att säkerställa att rätt insatser sker vid rätt tidpunkt. Det medicinska ansvaret innebär också att vi har en beredskap för uppkommande psykiatriska frågor. Det kan handla om akuta situationer, medicinering, intyg, re­misser, uppföljning av pågående vård samt rådgivning till nätverket.

Samtliga koordinatorer på Incuria är utbildade i det manualbaserade missbruksprogrammet C.R.A. (Community Reinforcement Approach). Har Du fler frågor? Hur arbetar ni med missbruk? Vad innebär en utredning? Vad kostar det? Vilken utredningsmodell är lämplig för just min klient? Vad skulle jag och min klient ha för nytta av er vårdlösning? Vad ingår i eventuellt ramavtal? Här kan du läsa mer om våra tjänster.

 

För dig inom kriminalvården

Många klienter inom kriminalvården lever ett liv i missbruk och där kriminalitet ofta dominerar vardagen. Detta i kombination med andra hinder som personlighetsstörning, ADHD, Autismspektrumstörning eller psykiska sjukdomar. För att erbjuda bästa möjliga vård har vi skapat en integrerad vårdlösning som består av familjevård, specialistpsykiatri, psykologiska samt psykosociala insatser.

Till varje klient finns en personlig koordinator som säkerställer behandlingen och följer vårdens alla faser. Våra koordinatorer är utbildade socionomer och har lång och bred erfarenhet från bl a socialtjänst, psykiatri och kriminalvård. Koordinatorn ansvarar för den psykosociala behandlingen och fungerar som en länk mellan uppdragsgivare, klient och familjehem. För att ge en bra bild över klientens utveckling lämnar koordinator regelbundna skriftliga rapporter till uppdragsgivaren.

För att skapa en så normal behandlingsmiljö som är möjligt samarbetar Incuria med ett antal handplockade familjehem. En viktig fördel med placering i familjehem är att undvika sk ”social smitta” dvs en negativ påverkan av personer med liknande problem. Familje-hemmet ansvarar i först hand för den vardagliga strukturen, klientens boende och sociala färdighetsträning.

Vi har en god utredningskapacitet vad det gäller både psykiatriska som psykologiska svårigheter i kombination med psykosociala hinder. Utredningarna är av multimodal karaktär och arbetet sker genom uteslutningsmetodik. Vi tror att med en bra utredning så ökar möjligheten till rätt behandling.

Efter utredningen kan InCuria åta sig det medicin­ska ansvaret för klienten. Förutom medicinering, innebär det att vi regelbundet skattar klientens psykiska status för att säkerställa att rätt insatser sker vid rätt tidpunkt. Det medicinska ansvaret innebär också att vi har en beredskap för uppkommande psykiatriska frågor. Det kan handla om akuta situationer, medicinering, intyg, re­misser, uppföljning av pågående vård samt rådgivning till nätverket.

Samtliga koordinatorer är utbildade i det manualbaserade programmet C.R.A. (Community Reinforcement Approach).

Har Du fler frågor? Hur arbetar ni med missbruk? Vad innebär en utredning? Vad kostar det? Vilken utredningsmodell är lämplig för just min klient? Vad skulle jag och min klient ha för nytta av er vårdlösning? Vad ingår i eventuellt ramavtal? Hur gör jag om vi saknar ramavtal? Här kan du läsa mer om våra tjänster.