Vi anser att klientens plats ska vara något mer än en traditionell familjehemsplacering. Vi har därför integrerat vår familjevård med specialistpsykiatri, psykoterapeutisk behandling samt psykosociala insatser. Genom en tät samverkan mellan Incurias specialistfunktioner, familjehem, klient, nätverk och uppdragsgivare optimerar vi vården så långt det är möjligt. Målet med behandlingen är att öka klientens funktionsnivå för att på sikt kunna leva i en fungerande vardag.
 

Vi erbjuder:

  • Förstärkt familjevård
  • En personlig vårdkoordinator
  • Integrerad placeringsform
  • Psykoterapi
  • Strukturerad familjehems handledning
  • Väl utredda familjehem
  • Transparanta samarbetsformer

Kontakta oss
Telefon: 021-480 79 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För att skapa så normaliserande förhållanden som är möjligt har Incuria utvecklat ett nära samarbete med våra familjehem.

Under placeringen är klienten boende i ett familjehem som är väl utrett och matchat efter den placerades behov. Familjehemmet arbetar med klientens utveckling utfrån Incurias uppdrag. Familjehemshandledningen är tät och sker strukturerat utifrån rutin, två gånger per vecka samt ytterligare efter behov.

Klientens utveckling mäts kontinuerligt på Incuria via psykiatrisk uppföljning och genom den veckovisa behandlingen. Klienten deltar i den dagliga verksamheten och ställs inför varierande krav som successivt ökar i takt med klientens ökade funktionsnivå.

Familjehemsvärdarna fungerar som klientens förebilder och omsorgspersoner. På Incuria skiljer vi på familjehem för ungdomar och för vuxna då familjehemmets vardagliga arbete med klienten skiljer sig utifrån ungdoms- eller vuxenplaceringar.

Familjehemmen är spridda geografiskt med kluster främst i Mälardalen.

 

Mer information om vad vi gör: