Psykisk ohälsa förenar de klienter som placeras på Incuria. Den psykiska ohälsan kan se olika ut och ha olika orsakssammanhang. För att kunna ge en komplett helhetsvård anser vi på Incuria att det är av största vikt att våra klienter står under läkaruppsikt den tiden placering, bedömning och behandling genomförs hos oss. Genom vår överläkare säkerställer vi våra behandlingsinsatser och har kontinuerlig kontroll över att våra klienter utvecklas framåt samtidigt som vi kan tillgodose klientens medicinska behov. Vid placering på Incuria genomförs alltid en psykiatrisk initialbedömning utifrån evidensbaserade verktyg. Denna kartläggning leder sedan till att klientens behandling kan planeras och genomföras med en individualiserad behovsanpassad behandling.

Vi erbjuder:

  • Psykiatrisk bedömning
  • Psykiatrisk uppföljning
  • Farmakologisk behandling
  • Läkarintyg
  • Skriftlig psykiatrisk initialbedömning
  • Samverkan med hemlandstinget
  • Remisser

Kontakta oss
Telefon: 021-480 79 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi erbjuder en psykiatrisk vårdgaranti som innebär ett helhetsansvar för klienten under hela behandlingsprocessen - från början till slut. Vårdgarantin säkerställer att psykiater och koordinator följer klienten under vårdens alla faser - från bedömning och behandling till utslussning. Även om det medicinska vårdbehovet är väl tillgodosett så fortsätter arbetet med att utvärdera utfallet av pågående insatser.

Vi finns med redan under den första dagen och ser till att säkerställa det psykiatriska vårdbehovet genom kunskap, kompetens och ett professionellt bemötande. Uppdragsgivaren får en inledande skriftlig rapportsammanställning om aktuell psykisk status som sedan följs upp regelbundet genom normerade skattningar som mäter klientens behandlingsutfall.
 
Vi tar kontinuerligt del av den forskning som utvecklas inom området. Vi kan därför erbjuda såväl medicinsk som psykoterapeutisk behandling med utgångspunkt från Kognitiv beteendeterapi med relationell inriktning.

 

Mer information om vad vi gör: