2020-11-23

Är Du/Ni familjehem för barn och/eller ungdomar? Vi söker fler familjehem som arbetar med barn och ungdomar, familjehem som är belägna såväl i närområdet till Västmanland som i andra delar av Sverige. Ring oss för mer information om hur vi arbetar med konsulentstödd familjevård samt psykiatriförstärkt familjevård! 

021 - 480 79 00