Behovet av behandling kan se olika ut och i de fall där Incurias psykosociala behandling inte är tillräcklig och där fördjupad behandling behövs erbjuder Incuria möjlighet att erhålla psykoterapi av leg psykoterapeut. Detta kan ske då klienten har behov av behandling för psykiatrisk problematik. Genom att tillgodose denna form av behandling får klienterna snabbt möjlighet att erhålla en högre funktionsnivå som i sin tur möjliggör att den psykosociala behandlingen får effekt och tiden för utveckling mot självständighet och hemgång skyndas på.

Vi erbjuder:

 • KBT kognitiv beteendeterapi
 • Affektfokuserad terapi
 • Relationell psykoterapi
 • IPT Interpersonell psykoterapi
 • Mentaliseringsbaserad psykoterapi
 • Mindfullness

Kontakta oss
Telefon: 021-480 79 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Incurias terapeutiska grund utgörs av ett integrativt psykoterapeutiskt förhållningssätt. I behandling utgör detta förhållningssätt av tre olika inriktningar Affektfokuserad terapi, KBT, Relationell psykoterapi. Beroende på klientens behov av inriktning på de terapeutiska interventionerna avgör Incurias leg psykoterapeut vilken form som skall användas och om formerna skall interagera i terapin.  


Affektfokuserad terapi:

 • Har en gemensam hypotes att undvikande av en emotionell upplevelse upprätthåller klientens symtom.
 • Anser att exponering av emotioner vid trygg anknytning/positiv allians är en nyckelfaktor i behandlingen.
 • Har som målsättning är att fördjupa klientens känslomässiga medvetenhet, upplevelser och sätt att reagera emotionellt i olika situationer.


KBT:

 • Har en gemensam hypotes att klientens problematik vidmakthålls genom olika tankar, känslor eller beteenden.
 • Anser att en terapeutisk allians skall bygga på ett samarbete på en jämbördig nivå utan dolda agendor.
 • Har som målsättning att bryta mönster som vidmakthåller olika problem och att klienten skall få mer realistiska antaganden om sig själv och omvärlden.


Relationell psykoterapi:

 • Affekterna kan beskrivas som människans primära motivationssystem.
 • Inre arbetsmodeller formas i grunden som en följd av det tidiga samspelet med andra människor och kommer i hög grad att styra utformningen av interpersonella relationer.
 • Varje psykoterapeutiskt möte är unikt och formas av det implicita och explicita samspelet mellan klient och terapeut.
 • Strukturell psykologisk förändring är ofta en följd av nya relationella erfarenheter i den terapeutiska processen.

 

Mer information om vad vi gör: