Vår idé

InCuria bedriver verksamhet inom hela det socialpsykiatriska fältet – från familjevård, till utredning & diagnos samt rätt behandling.

Bemötande

Dagligen möter vi människor i svåra utsatta situationer som kan vara i behov av vårt professionella stöd, kompetens och goda omdöme. För ett bra bemötande krävs att vi villkorslöst visar omtanke och respekt för de människor som vi möter.

Kunskap & Kompetens

En god vård förutsätter rätt kunskap och kompetens. För att uppnå en god vård krävs ständig utveckling av vår kunskap. Kunskap, som dagligen måste tillämpas för att utvecklas till rätt kompetens.

Kvalité

Vårt kvalitetsarbete styrs genom ledningssystemet i Hälso-& Sjukvårdslagen (HSL). Vi ser kvalitetsarbetet som en given förutsättning för att lyckas i arbetet med komplexa vårdbehov. Den bästa kvalitetsuppföljningen får vi i vardagen från våra uppdragsgivare och vårdtagare.

Evidens

Vår ambition är att ligga långt framme vad det gäller det senaste i socialpsykiatrisk forskning. För oss står ett forskningsbaserat tänkande utifrån väl beprövad kunskap i centrum. Vi erbjuder människor vård som vi vet fungerar.