Oavsett om du är klient, anhörig, eller arbetar med socialt arbete, psykologiska insatser eller psykiatri kan du här hitta den information du behöver.

Behovet av vårdinsatser för psykisk ohälsa är, enligt vår uppfattning, stort. Många gånger saknar personer någonstans att vända sig till för att få en snabb och effektiv vård. Behovet kan uppkomma akut eller efter en avslutad utredning.

Incuria erbjuder professionella vårdtjänster – från utredning till diagnos och rätt behandling.

Genom vårt psykiatriska utrednings- och behandlingsteam, som består av socionomer, psykiater samt psykolog, kan vi erbjuda heltäckande tjänster inom större delen av det socialpsykiatriska fältet.

Till varje klient finns alltid en erfaren koordinator, som säkerställer behandling och följer klienten under vårdens alla faser.


Är du klient kan du klicka här "Klient"

Är du anhörig kan du klicka här "Anhörig"

Arbetar du inom offentlig sektor kan du klicka här "Offentlig sektor"

Vill du bli familjevärd kan du klicka här "Familjevärd"