Bli familjehem eller jourhem

För att bli familjehem behöver du vara en trygg vuxen med stabil tillvaro. Du ska ha tid och engagemang för uppdraget, förmåga att vara känslomässigt tillgänglig för barnet eller den unge samt ha den hälsa, psykiska stabilitet och uthållighet som krävs för uppdraget.

För att arbeta som familjehem krävs att ett antal moment genomförs innan en utredning kan slutföras. InCurias underlag används som underlag för Socialtjänstens familjehemsutredning som slutligen godkänner dig eller er som familjehem. 

Steg 1: Instresseanmälan

Intresseanmälan via telefon 021-4807900 eller mail till info@incuria.se

Steg 2: Registerutdrag

Vi ber er beställa registerutdrag från:

  • Polisen
  • Försäkringskassan
  • Socialtjänst
  • Kronofogden
  • Transportstyrelsen

OBS! Öppna INTE registerutdragen när de skickats hem till er, vi öppnar dem tillsammans vid första hembesöket.


Polisen

Gå in på hemsidan polisen.se och begär ut registerutdrag: Arbete på HVB-hem (familjehem) (442.7).

HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)


Kronofogden

Ring 0771-73 73 00 eller mejla kontakt@kronofogden.se och begär ett skriftligt utdrag ur registret för alla vuxna personer i hushållet. Kom ihåg att meddela namn, personnummer och postadress om du mejlar.


Socialregistret

Kontakta kommunen du är folkbokförd i och begär utdrag ur socialregistret för respektive vuxen person i hushållet.Transportstyrelsen

Ring 0771-81 81 81 och begär ett skriftligt utdrag för alla vuxna i hushållet ur LOB-registret. Ni kan även skicka en begäran om LOB-utdrag till Transportstyrelsen, 701 97 Örebro eller kontakta dem via kontaktformuläret på deras hemsida

Körkort – Transportstyrelsen


Försäkringskassan

Ring 0771–524 524 och begär ett intyg över sjukpenning och sjukersättning under de senaste fem åren för de vuxna i hushållet.


Steg 3: BRA-fam

Underlaget är ett initialt bedömningsinstrument för familjehem som Socialstyrelsen tagit fram. Vi skickar materialet till er som ni fyller i och lämnar åter till oss innan hembesöket. 

Steg 4: Tidigare utredningar

Om tidigare utredningar av kommun eller annan organisation finns tar vi gärna del av dessa som en del av vårt kommande underlag. 

Steg 5: Hembesök

Hembesök av vårdkoordinator: genomförs då underlaget BRA-fam gås igenom samt kompletteras med frågor ur vår utredningsmanual. Vid hembesöket vill vi träffa alla familjemedlemmar och få visas runt i hemmet samt tilltänkt rum till den placerade. Vid hembesöket vill vi att ni lämnar en professionell respektive en privat referent per vuxen i hushållet (ej syskon och släkt).

Steg 6: Familjehemsintervju

Intervju genomförs vid hembesöket och kan vid behov kompletteras i efterhand via telefon eller videomöte. 

Steg 7

Underlaget sammanställs tillsammans med vår bedömning kring er lämplighet samt emotionella och fysiska tillgänglighet. Utredningen kommuniceras och gås därefter igenom tillsammans med er.

Steg 8

När utredningen är färdig är ni redo för kommande matchningsförslag och placering. Varje kommun är ansvarig för att genomföra en utredning vid placering av ett barn. InCurias utredning används då som underlag för Socialtjänsten.