Vad innebär en placering hos oss?

InCuria erbjuder två olika placeringsformer i familjehem; med särskilda insatser och utan särskilda insatser. Särskilda insatser innebär så kallad psykiatriförstärkt familjevård och utan särskilda insatser innebär så kallad konsulentstödd familjevård.

InCuria erbjuder utöver vård och behandling i samband med familjehemsplacering även konsulentstödd familjehemsvård. Detta sker då bedömning att särskilda insatser inte behövs. Oavsett formen av insats placeras individen i ett av våra familjehem som i sin tur har regelbunden handledning och utbildning med InCuria.

Våra insatser riktar sig till såväl barn och unga som till vuxna. Målsättningen med InCurias insatser och familjehemsvården är att individen ska ha tillskansat sig de färdigheter och givits de förutsättningar som krävs för ett åldersadekvat självständigt liv efter avslutad placering på InCuria.