Vilken ersättning får ni som familjehem?

Familjehemsersättning består av två delar, arvodesdel och omkostnadsdel. InCurias familjehemsersättning utgår från SKR:s rekommendation kring ersättning för uppdrag som familjehem. 

Arvodesdel

Arvodesdelen avser ersättningen för uppdraget som familjehem. Denna del räknas som lön och är skattepliktig. Läs mer kring ersättning för familjehem på Skatteverket.

Omkostnadsdel

Omkostnadsdelen avser de extrakosntader som placeringen medför, till exempel ökade elkostnader, matkostnader, utlägg för fritidsaktiviteter, kläder med mera. Omkostnadsdelen räknas inte som lön och beskattas därmed inte. Läs mer kring ersättning för familjehem på Skatteverket.