Om oss

InCuria är ett vårdföretag som erbjuder en komplett psykosocial och psykiatrisk vårdlösning med hörnstenarna i familjevård, psykiatri, behandling och utsluss.

Utöver den psykiatriförstärkta familjevården erbjuder verksamheten även konsulentstödd familjevård utan individuellt behandlingsprogram. Vi vänder oss till barn ca 4-11 år, ungdomar 12-18 år samt vuxna 18-30 år med psykosociala och, eller psykiatriska svårigheter. InCuria arbetar på uppdrag av, och i samarbete, med Socialtjänsten. 

Vår idé bygger på en integrering av familjevård, specialistpsykiatri, psykosocial- och terapeutisk behandling. För att åstadkomma detta sker en tät samverkan mellan olika specialistfunktioner, familjehem, i förekommande fall vårdnadshavare och uppdragsgivare för att optimera vården så långt det är möjligt. 

Vårt team består av socionomer, psykoterapeut och psykiater med olika kompetenser inom psykiatri och psykosocial behandling. Till varje familjehemsplacerad individ finns en personlig koordinator som säkerställer behandling och följer klienten under vårdens alla faser.

Vårt kontor på Stora Torget 3 i Västerås.

Vårt psykosociala arbete utgår bland annat från A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) och CRA (Community Reinforcement Approach) som vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT). Samtliga koordinatorer på InCuria är utbildade i det manualbaserade programmet A-CRA och CRA, MI (motiverande intervju) och ÅP (återfallsprevention). Därutöver har respektive koordinator bland annat kompetens inom BBIC, utvecklingspsykologi, psykiatri och tillhörande diagnoskunskap. 

Det psykoterapeutiska arbetet utgår och anpassas utifrån individens behov. 

Verksamheten regleras genom Socialtjänstlagen (SoL) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och har tillstånd att bedriva konsulentstödd familjevård av IVO. InCurias följer Socialstyrelsen nationella riktlinjer och rekommendationer. 

För att lyckas med en omfattande behandling krävs en rad olika förutsättning. Vi ser till att skapa dessa förutsättningar – tillsammans med uppdragsgivare och den enskilda individen. InCuria erbjuder professionella vårdtjänster – från bedömning och kartläggning till rätt behandlingsinterventioner.