Vad är konsulentstödd familjevård?

Konsulentstödd familjevård, även kallad familjevård utan särskilda insatser inkluderar vård och omsorg i matchat och utrett familjehem med tillhörande handledning till familjehemmet, dygnet-runt-jour samt skriftliga rapporteringar.

På InCuria både rekryterar och stöttar vi familjehem. Vi erbjuder kontinuerlig handledning och utbildning till de familjer som vi noggrant har rekryterat och samarbetar med. Vi tillhandahåller konsulentstödda familjehem för alla barns, ungdomar och vuxnas rätt till en trygg tillvaro då de är placerade. InCuria arbetar i nära samarbete med sina familjevärdar och har så gott som daglig kontakt med varandra. 

Konsultentstödda familjehem är de familjehem som, av annan verksamhet än kommunen, föreslås att bli familjehem åt ett behövande barn, ungdom eller vuxen. På InCuria kallas personalen för vårdkoordinatorer och handleder familjehemmet i deras uppdrag.