Vad är familjehem?

Ett familjehem tar emot barn, ungdomar och vuxna för vård och fostran under en tid då individen, av olika anledningar, inte kan bo hos sina egna vårdnadshavare eller på egen hand. Uppdraget ges av socialtjänsten som också godkänner familjehemmet för just det specifika uppdraget. Det är viktigt att hitta ett familjehem med rätt förutsättningar för att kunna tillgodose individens unika behov och som uppfyller uppdragsgivarens krav och önskemål. En god matchning ökar möjligheten för en lyckad placering. 

Familjehemmet ska ge individen en god omvårdnad och se till så att barnet/individen får sina behov tillgodosedda i samverkan mellan förälder och andra berörda. Att vara familjehem innebär att öppna sitt hem och liv för ett behövande barn, ungdom eller vuxen.

Hur är det att vara familjehem?

Att vara familjehem kan variera i känslor och uppfattning. Det kan vara svårt att få in en ny individ, med särskilda behov eller attitydproblem, till familjen. Med hjälp av handledning och utbildning under placeringens gång, blir familjer ofta mer bekväma med situationen. Alla uppdrag har en början och ett slut, men relationen till barnet eller den unge kan bli livslång.