Vad innebär familjevård hos InCuria?

InCuria finns till för barn, unga och vuxna som av olika anledningar behöver komma bort från sin nuvarande miljö för att kunna utvecklas i trygghet och gemenskap av ett familjehem. InCuria särskiljer familjehem för barn och unga samt vuxna. Familjevård erbjuder möjligheter till en optimal vardagsmiljö med positiva förebilder och minimalt med så kallad ”social smitta” för en hållbar rehabilitering. 

InCuria handleder familjehemmet kontinuerligt enligt rutin med individanpassade insatser. Familjehemmet ansvarar i första hand för klientens boende och sociala färdighetsträning. Familjehemmen utbildas, handleds och stöttas av vårdkoordinator utifrån familjehemmets och den placerades behov. Beredskap för familjehemmen finns dygnet runt.