InCuria är ett vårdföretag som erbjuder en komplett psykosocial och psykiatrisk vårdlösning med hörnstenarna familjevård, psykiatri, behandling samt utslussning. Vi vänder oss till ungdomar 12-18 år samt vuxna 18-30 år med psykosociala/psykiatriska svårigheter.

Vår idé bygger på en integrering av familjevård, specialistpsykiatri, psykoterapeutisk- och psykosocial behandling. För att åstadkomma detta sker en tät samverkan mellan olika specialistfunktioner, familjehem och uppdragsgivare för att optimera vården så långt det är möjligt.

Vi erbjuder:

  • Förstärkt familjevård
  • Psykiatrisk bedömning
  • Psykiatrisk behandling
  • Psykoterapi
  • Vårdkoordinering
  • Missbruksbehandling
  • En unik utslussmodell

Kontakta oss
Telefon: 021-480 79 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vår psykiatriska öppenvårdsmottagning består av socionomer, psykiater och psykoterapeut med olika kompetenser inom psykiatri och psykosocial behandling. Till varje klient finns en personlig koordinator som säkerställer behandling och följer klienten under vårdens alla faser. Under behandlingstiden bor klienten i ett av våra förstärkta familjehem.

Vårt psykosociala arbete utgår bl.a från det manualbaserade programmet Community Reinforcement Approach, CRA, som vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT).

Vårt psykoterapeutiska arbete utgår från ett integrativt psykoterapeutiskt perspektiv med störst betoning på KBT med relationell inriktning

Verksamheten regleras genom SoL och HSL och står under tillsyn av IVO. Vår styrka är evidensbaserade vårdlösningar som är anpassade efter bl a socialstyrelsens senaste krav och rekommendationer. Vårdlösningen är transparant och tillämpas inom vår egen förstärkta familjevård.

För att lyckas med en omfattande behandling krävs en rad olika förutsättningar. Vi ser till att skapa dessa förutsättningar - tillsammans med uppdragsgivare och klient. InCuria erbjuder professionella vårdtjänster – från bedömning, utredning till diagnos och rätt behandling.

 

Mer information om vad vi gör: