Vad erbjuder InCuria

  • Konsulentstödd familjevård
  • Psykiatriförstärkt familjevård
  • Psykiatrisk bedömning
  • Psykiatrisk behandling
  • Psykosocial behandling
  • Missbruksbehandling
  • Psykoterapi
  • Vårdkoordinering
  • Utsluss