Vi anser att klientens plats ska vara något mer än en traditionell familjehemsplacering. Vi har därför integrerat vår familjevård med specialistpsykiatri, psykoterapeutisk behandling samt psykosociala insatser. Genom en tät samverkan mellan Incurias specialistfunktioner, familjehem, klient, nätverk och uppdragsgivare optimerar vi vården så långt det är möjligt. På Incuria har klienten en egen vårdkoordinator som följer denne under hela placeringen  och vid behov även efter hemgång.

Vi erbjuder:

  • En personlig vårdkoordinator
  • Sammanhållen behandlingsplan
  • Familjehemshandledning
  • Nätverksmöten
  • Föräldrasamtal
  • Behandlingssamtal
  • Transparanta samarbetsformer

Kontakta oss
Telefon: 021-480 79 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För att möjliggöra den täta samverkan behövs en och samma person som koordinerar alla insatser och har kontroll över att rätt insats sätts in i rätt tid och att insatserna kommuniceras, förstås och har överenskommits med samtliga parter som finns kring klienten i dennes förändringsprocess och behandling.

Varje klient på Incuria har en egen vårdkoordinator som har denna roll. Tillsammans med sin vårdkoordinator får klienten kartlägga sin livssituation, sitt psykiska mående och sitt behov av behandlingsinsatser.

Resultatet kommuniceras med samtliga parter som sedan enas om en och samma behandlingsplan. Vårdkoordinatorn håller i behandlingsprocessen och säkerställer att det går framåt och att alla parter arbetar med det som är överenskommet. Utvärdering och utveckling av klientens resultat genomförs kontinuerligt på Incuria.

Vårdkoordinator kallar och håller i nätverksmöten för att presentera resultat, stämma av behandlingsplan och säkerställa klientens utveckling.

Vid placering av klienter under 18 år har vårdkoordinator en regelbunden kontakt med dennes vårdnadshavare. Vårdkoordinator är också den person som kontrollerar att samtliga beslutna insatser genomförs i enlighet mot de mål som är uppsatta i klientens vårdplan.

 

Mer information om vad vi gör: